Fagforbundet nord-fron

Kontakt

Nedregt 50
2640 VINSTRA


Sentralbord: 61216296

Kontortid: 0800-15.30


Leder: Åse Wangen Friberg

Mobil: 473 78 895

Epost: fagforbundet@nord-fron.kommune.no

Kontakt oss